Tags

, ,

Dear reader,

I feel I have to turn my attention over to subjects that have little to do with language learning. As I am also a geographer by education, so statistics and politics are not far from me. The topic of migration is also to some extent to do with language knowledge, at least here in the Netherlands I have to find that to my own disadvantage. So what I’m writing about also relates to languages. Or politics. Please don’t be too much taken aback.

Over the last few weeks nothing much has been happening to me, no news on the job front, still lingering health problems, no new experience except at the language course, where we were given an article from NRC Handelsblad of 8th March which discusses immigration from some countries within the EU. It is called

Immigratie steeds meer uit Oost- en Zuid-Europa.

As in my opinion this article distorts truth, I want to react to the editors of the newspaper, so my text is still in Dutch. I still have to work on it to make it shorter so that it falls within their limits, but here I can publish it as it came to me. It’s in Dutch, but for the benefit of those who don’t understand that language, I’ll soon translate it to English. Now it goes like the following.

Het verdraaien van statistiek

We weten al dat demagogie geen grenzen kent. Communisme verspreidde zich van Germanen in London naar de Russen, de Cubanen, de Indiërs en de Noord Koreanen, Nazisme verspreidde zich van Duitsland door Italië en Oostenrijk naar Finland en Japan. Dat statistiek een belangrijke en goeie mannier van het omschrijving van de wereld is, is bekend, maar ook, dat het in slechte handen tot demagogie kan verworden. Ik ben eraan gewend, dat het vaak op zo’n mannier in Hongarije gaat, maar het verbaast me in Nederland.

NRC Handelsblad

NRC Handelsblad (Photo credit: Wikipedia)

Ik dacht altijd, dat NRC een dagblad met kwaliteit is, tot nu toe. Dit is veranderd toen ik hun artikel op 8 maart over immigratie heb gelezen. Ze verdraaien statistiek, niet serieus, maar genoeg, zodat mensen er eigenlijk niet veel over zouden moeten nadenken. Als iemand de waarheid sterk vervalst, zouden mensen snel reageren en hun afkeuring kenbaar maken. Maar een kleine onduidelijkheid kan niet makkelijk ontdekt geworden. En dat vind ik gevaarlijk.

Wat zeggen de redacteuren? Ten eerste is het in het artikel niet duidelijk of het aantal migranten er eigenlijk per jaar of als het hele aantal gebruikt is. Met de meeste getallen is het niet waarschijnlijk dat in een land van 17 miljoen mensen elk jaar bijna 6oo duizend immigranten uit de EU krijgt, maar wie weet het met het aantal Bulgaren, het aantal waarvan steeg tussen 2007 en 2012 van 6.000 tot 18.000? Het artikel zegt het nergens duidelijk, dat dat het volle aantal is, hoewel het artikel begint met te zeggen, dat “De meeste migranten die naar Nederland komen, … van binnen de Europese Unie.” Dus is het eerst over het aantal migranten die nu aan het komen zijn? Daarna gebruikt het artikel alleen volle bedragen. Dus wordt het niet duidelijk. Waarom niet? Omdat de mensen dan wel zouden zien dat er alleen maar 18.000 Bulgaren in hun land van 17 miljoen blijven, die alleen maar 0.1% van de bevolking uitmaken. Mensen zouden dan makkelijk kunnen vragen, ‘Wat is het probleem?’

European Union

European Union (Photo credit: Wikipedia)

Ten tweede is het helemaal niet duidelijk, wat de krant bedoelt met Oost- en Midden-Europa.  Bovendien is die onduidelijk idee “samengespoeld” met Oost- en Zuid-Europa, die in de krantenkop staat alsof het een eenheid zou zijn. Helemaal fout. Waarover gaat het artikel eigenlijk? Maar het blijkt goed voor de meeste Nederlanders, ze kunnen zich over zo’n kleine probleem helemaal niet schelen, en dat is goed voor de redactie.

Verder blijkt uit de grafiek, dat er nu ongeveer 580 duizend mensen uit de EU in Nederland blijven. Hier is Zuid-EU en Midden- en Oost-Europa verschillend. Maar waar horen Bulgaren of Roemenen bij? OK, het maakt niet uit. Volgens de tekst, “het aantal migranten uit de voormalig communistische EU-landen steeg … naar 237 duizend”, en dat blijkt de lijn ‘Midden- en Oost-Europa’ in de grafiek te zijn. Behalve het probleem waar Bulgarije bij hoort (politiek Oost, geografisch Zuid!), krijgen wij het probleem wie het meeste immigranten zijn.

Uit de tekst blijkt het volgende: “De meeste migranten van binnen de EU komen uit Polen”. Bedoelt de redacteuren dat de meeste NU komen uit Polen? Het is belangrijk, omdat wij alleen een procent bij de Polen krijgen. Wat betekent hun 28% eigenlijk? Als het de % van alle hedendaagse bewoners uit EU betekent, dat maakt het 165 duizend Polen uit die in Nederland wonen. Tijdelijk, of lange termijn, dat doet er niet toe. Nou, uit de grafiek blijkt het aantal EU-immigranten 580 duizend te zijn. Uit dit cijfer en het aantal van Bulgaren en Roemenen (alleen 18.000 en 14.000) op de vierde en vijfde plaats lijkt dat de groep mensen uit Duitsland en België op tweede en derde plaats heel groot moet zijn, hoewel het artikel dat niet zegt. Maar anders, waar komen mensen tussen het aantal 200 duizend (alle Polen, Roemenen en Bulgaren) en de EU-totaal van 580 duizend vandaan? Enkele andere landen sturen minder dan 14 duizend, het aantal Roemenen op vijfde plaats. Dus kunnen wij alleen raden, dat er nog veel Engelsen (hier om te vertalen of les te geven), Spanjaarden, Grieken, misschien Portugezen en Italianen hier wonen. Uit andere landen waarschijnlijk niet veel, dus kunnen wij raden dat er hier ongeveer 50 duizend meer uit die vijf landen wonen. Wij kunnen nog een paar duizend uit Hongarije, Tsjechië of Slovakië toevoegen. Verder is het helemaal niet waarschijnlijk dat vele duizenden uit de dynamische een heel kleine landen als Estonië, Slovenië, Cyprus of Malta emigreren, ook doen Fransen en Noordelijke mensen dat niet. Dat lijdt tot een aantal van ruim 300 duizend die wij tot 580 duizend nog missen. Dat aantal kan alleen uit Duitsland en België komen, die op de tweede en derde plaats staan, zonder cijfers.

Wat betekent het? Het betekent dat er nog meer Duitsers en Belgen in het land wonen dan alle andere mensen uit de hele EU. Maar, volgens dit artikel is het helemaal geen probleem. Het praat over 300 duizend met geen woord. Ook geen woord over Zuid-Europeanen. Alleen in de kop, daarna niks. Het praat alleen over de 0.1% Bulgaren en Roemenen, en natuurlijk over de Polen.

Waarom is het een probleem, volgens het artikel? Omdat “er in Nederland vorig jaar ruim vierduizend EU-burgers waren die een bijstandsuitkering kregen en het aantal neemt … toe.” Dat is 0.068% van alle migranten. Die zegt niks over de 17 miljoen bewoners. Jammer dat het aantal stijgt. Waar leidt dat toe? “We weten nog niet precies hoeveel van hen daar geen recht op hebben”, maar wij moeten denken, dat een paar honderd onrechtelijke bijstandsuitkeringtrekkers meer een heel erg groot probleem kunnen veroorzaken.

Description unavailable

Description unavailable (Photo credit: bogers)

Dus, “Er is vrees voor ‘uitkeringsmigratie’.” Inderdaad. Volgens de krant is er geen probleem met de ruim twee en half miljoen mensen uit andere landen buiten de EU, alleen maar met de ruim 4 duizend mensen met een bijstandsuitkering. Of met de 165 duizend Polen, de meeste waarvan bezig zijn met het hard werken in de industrie. Of met de Roemenen en Bulgaren, die ook in de industrie of in het onderwijs meer professioneel kunnen zijn dan Nederlanders, maar ze kunnen misschien geen banen krijgen omdat ze nooit goed genoeg Nederlands kunnen praten. Dat is een probleem. Oost- en Midden-Europa klaagt over ‘brain drain’, maar tegelijkertijd moeten duizenden daarvan met hoge opleidingsniveau als schoonmakers, postbezorgers, of magazijn medewerkers werken. Nederland weet niks erover. Dat is een probleem. Toch geeft de schrijvers en sommige ministers in, dat het land snel de instroom van duizenden Oost-Europeanen moet stoppen.

Ik denk, dat als het de bedoeling is, hadden er mensen in West-Europa niet goed nagedacht over de gevolgen van de uitbreiding van de EU. Maar dan kan Nederland alle zijn grenzen voor alle immigranten ook sluiten. Net als dat soort banen die nu al rechtelijk gesloten zijn.

Maar van alles de schuld aan de “Oost-Europeanen” geven is demagogie uit de koude oorlog.

Followed by the translation in the following post.

(After writing the above, I shortened my Dutch text to the requirements and sent it to the paper, but they answered that, due to a huge number of new articles, they cannot publish mine. I have to face it: it would be inconvenient.)

by P.S.

Advertisement