Tags

, , , ,

Baybayin: The Vowels

Baybayin: The Vowels (Photo credit: anetz)

This blog seems to be becoming something more about translation than about teaching, but I can’t resist sharing some of my most interesting experience as a translator with whoever is interested. I hope it proves the futility of trying to translate literally well enough, and thereby can serve as a means of stopping teachers from demanding too much translation from their students. It is hopefully also a proof that at least as far as grammar is concerned, terminology of a target language can under no circumstances be explained in terms of the mother tongue.

Not long ago I was asked to translate an introductory text to a book of anagrams from English into Hungarian. After explaining the benefits of unjumbling the puzzles, the text turned to giving advice on how to best solve them. And here I met some advice that I considered best not to translate. I suspect that speakers and translators of most other languages would also find it absurd to try to do so, not only word for word, but even the most general terms. Actually, as far as this text is concerned, there’re no general terms. Let’s see the original.

Vowel FTW

Vowel FTW (Photo credit: timbrauhn)

“You can use the following methods if you find the solution not readily available.

Work with Vowels

 1. If there are many vowels (a, e, i, o, and u) in the word, there is a possibility one of them might be the first letter of the unscrambled word.
 2. Next, try putting one of the vowels in the second place with a consonant in the first position. Try this with each vowel and consonant pair. Sound out different possibilities. Rearrange your word scramble so you create several different versions of the scramble, each with a vowel as the second letter. This may be enough of a hint to trigger the correct word.
 3. Remember that vowels often appear in combination like au or ea in many unscrambled words. Try combining vowels, again placing a consonant in front of each vowel pair.

Work with Consonants

 1. If you have an r, try it as the second letter.
 2. If you have two consonants the same, such as s or l, try putting the two consonants together. Try the double s at the end of a word, and the double l in the middle.

Try Blends

 1. If you have blends like st, br, or ch, try words starting with those consonant blends.
 2. If your Scramblex contains an e  and a r, r”, think of words that have er as the last two letters and a vowel as the second letter.
 3. Try different letter combinations as the beginning and end of an unscrambled word. Sometimes the beginning and ending letters are enough to trigger recognition of the correct word.

Veteran word puzzle solvers also use some other skills to provide success.

 • Prefixes and Suffixes

Search the letters you are trying to unscramble for common prefixes (beginning sections) and suffixes (ending sections). Look for common prefixes such as un, up, and re within your Scramblex word. Also, look for suffixes such as ed, ion, and ing to find possible word endings.

 • Alphagrams

An alphagram is a word arranged in alphabetical order. For instance, the word tar as an alphagram is art. Learning and applying alphagrams of words can act as a key for a Scramblex puzzle. The longer the alphagram, the more likely it will be useful in solving the puzzles in this book.

Becoming familiar with lists of common words by word length can assist you, as many longer words begin, contain, or end with smaller words. For instance, betrayal, contains the words be and tray. Also, read lists of uncommon words, such as those beginning with q or z.

If you still cannot solve the Scramblex, you can take the sets of letters arranged with a consonant as the first letter and a vowel as the second letter and look in the dictionary for words that have each of your first two letter combinations. Simply scan the page to find words that begin with a selected two letter combination and use the remainder (and the same number) of your scrambled letters.”

For a start, I don’t know much about other cultures, but in the Hungarian culture, it is not usual for families to have a dictionary even if somebody is an addicted puzzle solver, so the first thing I added to my version was to tell the user of this game to buy one, otherwise no reference to “the dictionary” would make any sense.

After carefully reading the various pieces of advice, we can find that most of them only work in English, and not in any other language. For example, the advice to start working with the five vowels should completely be scraped – in the case of Hungarian, there are fourteen of them, “y” discounted, as it is never used to start a word. But some others are also very rare in initial position, so I would have to list those that can be starters, otherwise, everything is useless.

Well, lists of common words grouped according to word length is no way of finding out anything about Hungarian words. As a general rule, they are often a lot longer than English words, just like in Italian, though there are similarly short ones as well. It stands to logic, too, that consonant or vowel clusters are absolutely different in different languages. The rules governing grammatical forms are also a lot more complicated in Hungarian than in English, just like, for example, in Slavic languages or Finnish. We don’t have prefixes, but what we have instead, at the beginning of verbs, are equivalents of phrasal verbs and very similar to what German or Dutch has, as in ‘aankomen’, ‘voorkomen’, ‘uitkomen’, ‘bekomen’, etc. On the other hand, we have various types of suffix-like additions to all sorts of words, but there can be several of them together, quite unlike in English, some expressing what English prepositions do, others expressing cases and aspects and other qualities of words. It wouldn’t be as simple as the advice above describes to find a pattern to a word from its elements. Translation of such original material would be useless. It would also be completely impossible to explain in English what those parts of words are in the Hungarian language. They simply do not exist in English.

So what can the translator do? He/she can leave out most of the text and start doing phonological research, or make up some of his own based on his/her general knowledge of his/her own language. The first option is very time-consuming and thus expensive for the client, so I was told to stick to the second option myself.

The point of the matter is that if we translate such text, the result will be completely embarrassing in the new language for whoever needs it. The other solution is to do something about it in the direction the original text was aiming at, far beyond the field of translation, even further than usual adaptation. A very special case indeed.

by P.S.

p.s. For those interested in my translation to Hungarian, here is my version:

BEVEZETÉS

             Amint az a borítón látható, ez a könyv ötezer Scramblex-rejtvényt tartalmaz. A Scramblex-rejtvények olyan szórejtvények, amelyekben szavak összekevert betűit, anagrammákat kell szavakká visszaalakítani. Az egyes szavak összes betűjét megadjuk, de összekeverve. A cél, hogy visszarendezzék a betűket és kitalálják az elrejtett szavakat. A Scramblex-rejtvények könnyű, közepesen nehéz és nehéz rejtvénykönyvekben növekvő számú betűket tartalmaznak. Minden oldalon húsz rejtvény található, a megfejtéseket az oldalak alján fordított sorrendben és hátulról betűzve lehet megtalálni.

Szórejtvények megoldásának általános haszna

Javuló hatékony IQ

            A cím jelzi, hogy ezeket a Scramblex-rejtvényeket úgy terveztük, „hogy fejlesszék az ön IQ-ját”. Az intelligencia-hányados – IQ – az intelligencia tudományos mérésére szolgáló eszköz. Az ön IQ-ját úgy állapítják meg, hogy mérik problémamegoldó képességét, memóriáját, általános ismereteit és térbeli tájékozódó képességét. Egy felnőtt ember átlagos isten-adta IQ-ja 150. Ezt az agy mikrobiológiája miatt az orvostudomány nem tudja javítani. Fejleszteni azonban lehet. Az átlagos hatásos (naponta használatos) IQ csak 100-110, aminek leginkább az elhanyagoltság az oka – az agy-gyakorlatok hiánya. Ezért, ha gyakorlatoztatja agyát, emelheti hatásos IQ-ját. Szójátékokkal, mint amilyen a Scramblex, elérhetjük a szükséges szellemi aktivitást.

Szellemi gyakorlat

            A szójátékok segítenek gyarapítani szókincsünket, megerősítik a szavak felidézésének folyamatát és javítják a memóriát. Nem érzékeljük, hogy amikor rejtvényeket oldunk meg, a gondolkodási képességünket használjuk. Agyunk egész életünkben új készségeket tanul. A rejtvénymegoldó készségek elsajátítása fejleszti a gondolkodásunkat.

            A Scramblex rejtvényei javítják koncentrációs készségét és figyelmét. Amikor ön egy rejtvényen dolgozik, olyan környezetre van szüksége, ahol viszonylag kevés a figyelemelterelő körülmény. A rejtvényfejtés magányos tevékenység. A Scramblex rejtvényeihez szükséges koncentrált figyelem kiváló készség, amely életének számos területén segítheti önt.

            A következtetések levonása fontos kritikai gondolkodásbeli készség. A Scramblex rejtvényei lehetőséget nyújtanak arra, hogy szervezési készségeket tanuljon, amikor különféle megoldási módszereket alkalmaz. Amikor a lehetséges válaszok keresése és megtalálása során kizárásos megoldásokat alkalmaz, az szintén a következtetések levonását teszi szükségessé.

            A Scramblex rejtvényei olyan tevékenységet nyújtanak önnek, amely nem csak élvezetes, hanem szellemi kihívást is jelent. Agyunknak szüksége van a rendszeres játékidőre ahhoz, hogy új gondolkodási mintákat és összetett idegkapcsolati szerkezeteket természetes módon alakítson ki. Az ön elméje ugyanúgy megkívánja a rendszeres karbantartást, mint a teste. Végül is, az edzés nem csak bakugrásról és szabademelésről szól. Mind a testnek, mind a szellemnek szüksége van ingerekre és gyakorlatozásra. A rejtvények remekül megfelelnek arra, hogy ön karbantartsa elméjét és stimulálja szellemét.

Szórejtvények megoldásának haszna

Nyelvtanulás

            A Scramblex rejtvényei fejleszthetik szókincsét. Mindig vannak új, megtanulandó szavak, miközben szellemi erőfeszítést tesz arra, hogy kibogozza az összekevert betűrejtvényeket.

Szellemi ösztönző

            Az Alzheimer Társaság szerint “. . . a jelek szerint a magasabb szintű neveltetésben részesült emberek némileg védettebbek az Alzheimer-kórral szemben, valószínűleg azért, mert agysejtjeik és az azok közti kapcsolatok erősebbek.”  A Scramblex rejtvényei éberen és aktívan tarthatják az agyat.

Figyelemelterelés

            Egy kellemetlen helyzetben a Scramblex rejtvényei kellően elterelhetik a figyelmét, ami segít az idegesség elkerülésében. Ezért van az, hogy gyakran láthatunk embereket repülőtereken, orvosi várókban és kórházakban (betegeket és látogatókat is), amint rejtvényt fejtenek.

Szórakozás

            A Scramblex rejtvényei szórakoztatóak. Könnyen találja majd magát a szórejtvényekbe belefeledkezve, amint keresi a lehetőségeket és igyekszik minden rejtvényt gyorsabban megfejteni, mint az előzőt.

Hogyan oldjuk meg a Scramblex rejtvényeket

            Elméje mintákat keres. Amikor ön egy Scramblex-rejtvénnyel szembesül, elméje azonnal megpróbálja a betűket ismert szavakká rendezni. Próbálja a betűk hangja alapján rendezve megoldani a szavakat; ez gyorsabb módszer, mint ha leírná a betűket.

A következő módszereket használhatja, ha a válaszok nem adódnak könnyen.

Szerezzen be szótárt

Dolgozzon a magánhangzókkal

1.     Ha sok egy szóban a magánhangzó (a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü és ű), valószínű, hogy egyikük a megfejtendő szó első betűje, és gyakran ez egyben egy igekötő része. Azonban nagyon ritka az ö, ő, ü és ű szó elején.

2.     Ha ez nem vezet eredményre, próbálja az egyik magánhangzót egy mássalhangzó után a második helyre tenni. Próbálja ezt végigvinni minden magánhagzó-mássalhangzó párral és figyeljen, hogy a különböző lehetőségek hogyan hangzanak. Rendezze újra az összekevert betűket, hogy a keverés különböző változatait hozhassa létre, mindig úgy, hogy a második betű magánhangzó legyen. Ez elég kulcsot adhat ahhoz, hogy rávezesse a helyes szóra.

3.     A magas, vagy mély hangrendű magánhangzók hosszabb együttese valószínűleg toldalékolt szót rejt, és a toldalékhoz már nem is kell a maradék betűket figyelnie, azok szinte már csak az ellenőrzéshez kellenek.

4.     Ha szerepel s és z, vagy s és c is a rejtvényszóban, azok nagy valószínűséggel együtt fognak előfordulni (sz, zs, cs alakban).

Dolgozon a mássalhangzókkal

1.     Két azonos mássalhangzó, általában a t, n, d, de gyakran mások is párban fordulnak elő, de ez a három általában közvetlenül a szavak vége előtt.

2.     A dupla vagy szimpla n, a g, t és az l valószínűleg együtt fordul elő az y-al, ha az is szerepel.

3.     Próbáljon ki a kitalálandó szó elején és végén különböző kombinációkat. Néha elég egy szókezdet, vagy szóvég ahhoz, hogy rátaláljon a megfelelő szóra.

4.     X-el, ty-vel, ly-vel, q-val, w-vel és y-al csak nagyon kevés szó kezdődik, és elég ritka a j is.

Tapasztalt megfejtők néhány más módszert is sikeresen alkalmaznak.

 • Igekötők és toldalékok

            Az összekevert betűk közt próbáljon igekötőt, vagy toldalékokat találni. Előbbit megtalálva igét kell utána keresnie, és ha ragot talál, az biztosan a szó vége. Bár sok igekötő létezik, a messze a leggyakoribb a meg-.  

 • Alfagrammok

            Az alfagram olyan szó, amelyben a betűket abc-sorrendben kapjuk. Például az apám szó alfagrammja aámp. Alfagrammok megtanulása és használata segítheti a Scramblex-feladványok megfejtésében. Minél hosszabb egy alfagram, annál valószínűbb, hogy hasznos lesz az ebben a könyvben található rejtvények megfejtéséhez.

 • Szólisták

Azonos hosszúságú gyakori szavak listájának alaposabb megismerése sokat segíthet. Érdemes ritka szavakból is listát összeállítania.

             Ha még így sem tudja megoldani a Scramblex-rejtvényt, próbálja a betűsort úgy elrendezni, hogy első betűje mássalhangzó legyen, a második pedig magánhangzó, és így keressen olyan szavakat a szótárban, amelyek hasonló betűkombinációkkal kezdődnek. Nézze végig a szótár oldalát, hogy olyan szavakat találjon, amelyek a a választott két betűvel kezdődnek, és használja a maradék betűket hozzájuk.

            Gyakorlatot igényel annak megtanulása, hogyan találjuk meg az összekevert betűkből az eredeti szavakat. Ne adja föl, mert gyakorlattal már könnyen meg tudja majd oldani a Scramblex rejtvényeit. Ha nehézségei vannak, használja a fentebbi ötleteket, hogy újratréningezze elméjét arra, hogy felismerje a gyakori mintákat, és azokat már ismert szavakkal társítsa.

Hogyan használja ezt a könyvet

            Ezt a Scramblex rejtvénykönyvet azért készítettük, hogy felnőttek számára anagramma feladványokat nyújtsunk az elme élénkítésére és szórakozásképpen. A feladványok nem nehezek, nincs szükség hosszú, bonyolult szabályokra sok példával. Arra sincs szükség, hogy a rejtvényeket bármilyen megadott sorrendben oldja meg. Tökéletesen megfelel az is, ha bizonyos szavakat, vagy akár lapokat is kihagy.

            Ne feledje, hogy a Scramblex-rejtvények haszna leginkább a szórakoztatásban rejlik. Tehát próbálja az általunk javasolt eljárásokat kihasználni, vagy alkosson magának saját módszereket. Bárhogyan is használja, az itt közölt ötezer rejtvény bizonyára sok órányi értelmes szórakozást nyújt majd önnek.

Advertisement